TNO stelt: wind kan beter naar zee

Onderstaand fragment komt uit een expertmeeting van de gemeente Doetinchem.

https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/informatieve-raadsbijeenkomst/2021/11-mei/19:00

De heer Harm Jeeninga, Director Market bij TNO Energie Transitie

(tekst tussen haakjes van Windalarm)

"Het is van belang dat je een balans hebt tussen zon en wind en ook andere vormen van energie. Dan is het veel makkelijker om het energie systeem te balanceren. Voor wind maakt het in de basis niet zo veel uit je dit nu op land of op zee zet. Ik zou het me voor kunnen stellen dat op het moment dat we met zijn allen besluiten dat we een versnellingsslag op zee doen, dat we dan minder wind-op-land neer kunnen zetten. De ruimte voor het plaatsen van wind-op-zee is buitengewoon veel groter. Je kunt er grote windturbines kwijt, de windcondities zijn ook gunstiger. Je hebt ook nog kans dat de vergunningstrajecten sneller lopen. Maar nogmaals, dan zou je wel het plaatsen van minder windturbines op land moet compenseren door een versnellingslag op zee (dit gaat er vanuit de de klimaatakkoorddoelstelling nog niet gehaald is, wij zijn van mening dat die wel gehaald is; dan is het een kwestie om de verhoogde doelstelling alleen op zee te doen, wat ook wordt voorgesteld in nota bene het klimaatakkoord).

Het is van belang dat je de energievraag en productie heel dicht bij elkaar brengt, en het zodanig in elkaar past dat je het goed met elkaar af kunt stemmen. Een hele belangrijke (toekomstige) energievraag in de bebouwde omgeving is toch je elektrische auto en je verwarming. Dat kan je lokaal combineren met Zon-pv (zon op dak, bebouwde omgeving), en dat heb je een systeem wat heel goed uitgebalanceerd is. Dat kun je koppelen met een heel groot stuk wind-op-zee waardoor je hopelijk toch de hele energievoorziening in Nederland samen meteen stuk flexibiliteit in de industrie (door afschakelen van bijvoorbeeld de aluminium smelterijen tijdens windstilte en gebrek aan zon) goed op elkaar aan laat sluiten. Dus het feit dat je juist in de bebouwde omgeving veel samenbrengt op wijkniveau geef je ook de sturingsmogelijkheden om te voorkomen dat je congestie problemen krijgt (die nu overal ontstaan vanwege windturbines en zonneweides in kleinere dorpen. Dit leidt tot 2 miljard aan netverzwaringskosten die je dus kunt voorkomen, door juist wind-op-zee en zon-op-dak te doen)."

 

Harm Jeeninga, Linkedin profiel

Als Director Market verantwoordelijk voor de onderzoeksprogrammering, programmamonitoring en -evaluatie en acquisitie. Onderhouden van de contacten met de belangrijkste accounts waaronder Topsector Energie (TKI-directies) en Ministerie van Economische Zaken.

Bestuurs- en adviesfuncties:

  • Klimaatakkoord: lid elektriciteitstafel, 2018 – heden
  • TKI (Top sector Energie)  Wind op Zee, bestuurslid, 2017 – heden
  • Lid Strategische Programma Advies Commissie (SPAC) van de TKI EBI, 2017 – heden
  • Bestuurslid Advanced Dutch Energy Materials Innovation (ADEM), 2016 – heden
  • Far and Large Offshore Wind (FLOW), bestuurslid, 2016 – 2017
  • European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), nationale vertegenwoordiger Energie, 2015 - heden

Tags: