Welkom bij Windalarm RES regio Amersfoort!

In de Regionale Energie Strategie (RES) van regio Amersfoort wordt het aanbod van 7 gemeentes gebundeld: Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Leusden, Soest en  Woudenberg

Energie opwekken met windmolens op land, zeker in kleinschalig landschap, is zeer nadelig voor mens en natuur. De huidige geluidsnorm voor windturbines (die de minimale afstand tot woningen bepaalt) was destijds een politieke keuze om wind op land mogelijk te maken, tegen het advies in van TNO en RIVM. 

Daardoor is onze gezondheid onvoldoende beschermd. 

Het maakt voor het klimaat èn voor het energienet niet uit of een molen op land staat of op zee!

Met deze regiobrede petitie willen we voorkomen dat
· tegenstanders van de huidige plannen binnen de RES 1.0 tegen elkaar worden uitgespeeld
· dat politici de protesten te gemakkelijk als losstaande incidenten kunnen blijven zien
· dat de overlast bij de buren terecht komt
Het moet duidelijk worden dat de basisdoelstelling van de Amersfoortse Regionale Energie Strategie (RES), namelijk om op eigen grondgebied 'energieneutraal' te worden, onzin is, aangezien er veel betere, gezondere èn goedkopere alternatieven zijn, bijvoorbeeld wind-op-zee.
Het was nooit de opdracht vanuit het Rijk, om als gemeente of regio energieneutraal te worden.

Voor onderbouwing en meer achtergrondinformatie, zie de folder

 

Petitie: Géén megawindturbines in RES-regio Amersfoort!

2453 ondertekenaars sinds 08 juni 2021

Wij, inwoners van de energieregio Amersfoort, inwoners van buurgemeenten en gebruikers van ons prachtige landschap,

constateren dat: 

 1. Nederland de slechtste geluidsnorm heeft van Europa. Onze gezondheid wordt daardoor bedreigd;

 2. onderzoekers en artsen aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en in meerdere Europese landen, tot de conclusie zijn gekomen, dat een veilige afstand tussen windturbine en woning minimaal 10x de as-hoogte is;

 3. de Colleges van B&W en gemeenteraden deze norm tot nu toe niet hebben willen overnemen en doorgaan met het zoeken naar locaties voor windturbines in de regio;

 4. windturbines rendabel en veilig op zee geplaatst kunnen worden;

 5. het grootste deel van de Nederlandse windenergie in 2030 op zee opgewekt gaat worden; 

 

en verzoeken de gemeenteraden en Colleges van B&W:

 1. de planvorming inzake windturbines in de regio te stoppen vanwege de schade aan gezondheid, natuur en landschap;

 2. vergunningaanvragen af te wijzen, indien een turbine dichter bij woningen, (tuin)parken en natuur komt dan 10x de ashoogte. Deze randvoorwaarde ook vast te leggen in de bestemmingsplannen;

 3. de uitbreiding van zonne-energie op daken, geluidswallen en parkeerterreinen te versnellen en vol in te zetten op energiebesparing;

 4. windturbines niet te vervangen door extra zonnevelden;

 5. met de kennis van nu het aanbod voor de regionale RES drastisch te verlagen;

 6. als gemeente en regio energieneutraal te worden door te werken aan coöperatieve turbineparken op zee en/of op zee opgewekte energie te zien als bijdrage daaraan;

 7. en verder in te zetten op andere duurzame energiebronnen.

Ondertekenen

Toon oproep (uw email blijft verborgen).
Houd me op de hoogte (afmelden kan altijd).

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Jan
Bunschoten-Spakenburg 
Stop aanleggen van zonneparken. Beter daken van huizen en bedrijven uitnutten. Windmolens bij voorkeur op zee en daar waar nodig op het land alleen daar waar mensen er geen last van hebben, denk hiebij aan gezondheidsrisico's. De huidige regels zijn hierin achterhaald.
Mathijs Kompier
Amersfoort 
Windmolens graag op zee
Hans Dekker
Amersfoort 
Overlast en gezondheidsschade door windturbines is ongewenst. Zet ze op zee terecht waar de opbrengst veel hoger is.
anoniem
Amersfoort 
Kom nu maar eens écht op voor de belangen van de inwoners, zij hebben jullie gekozen.
Els de Vries
Amersfoort 
Geen windmolens vlakbij woonwijken veel teveel gezondheidsklachten door overlast van geluid.
(anoniem)
Terschuur 
Windmolens op land doordrukken is contraproductief voor het draagvlak voor energietransitie.
W. Molen
 
Windmolens en woonwijken gaan niet samen. Meer windmolens leiden bovendien tot meer belasting van het energienet, hogere kosten om energienet te verzwaren en dus hogere energietarieven. Uiteindelijk wordt de burger dubbel gestraft met een onleefbare woonsituatie en alsmaar oplopende energierekening.
Schrama
Soesterberg 
Geen turbines dicht op woonwijk!
M van Dam
 
We hebben een geweldige hoeveelheid water aan zeeën en oceanen en tekort aan land, in het bijzonder in zo'n dichtbevolkt land als Nederland. Zet daar die dingen neer!
A. Muñoz
 
Windturbines op zo'n kleine afstand van huizen in Soesterberg is vragen om problemen en klachten van bewoners. Daarnaast tegen richtlijnen RVO rond veiligheid en leefbaarheid. Geluidswal met zonnepanelen als alternatief voor de A28?
(anoniem)
Soesterberg 
Geen windturbines in de buurt van Soesterberg. Niet bij woongebieden!!
Lijmbach, Y
Soesterberg 
Soesterberg ligt al direct aan de snelweg met alle geluidshinder van dien. Het lijkt mij prima om de volledige berm te vullen met zonnepanelen. Windmolens horen echter niet in de buurt van woningen. Wij vrezen o.a. nog meer geluidshinder en eventuele slagschaduw. Zet de molens in de polder, ver van de huizen. Daarnaast hoeft niet alleen Soesterberg groener te worden, ook Soest mag daarmee belast worden. Kamp Zeist ligt op een kilometer afstand van bebouwing, dat is echt te dichtbij. Plaats een goede ecologische supermarkt in het lege pand va de plus, dat zou pas waardevol zijn….
Verhijde F.
Soesterberg 
Coalitie afspraken OK! Maar Soest heeft ook nog andere gebieden voor eventuele MegaWindTurbines. Verder weg van bewoning. Maar ja, dan moeten we natuur op offeren...............Dus liever een mooie groene polder en overlast voor de nieuwe en oude bewoners dan luisteren naar de onderzoekers en bewoners.
Schipper J.C.
Soesterberg 
Onderzoekslocatie windmolens op nog geen 500 meter afstand van de Apollo wijk in Soesterberg is natuurlijk volstrekt onacceptabel.
Gelder, J.J.
 
Als toekomstige bewoner van S' berg ben ik nooit meegenomen in deze plannen en dus ook niet uitgenodigd om mee te denken in oplossingen. Nieuwbouw huis gekocht, waar nu mogelijk binnen een straal van 1 km windturbines worden geplaatst. Er zijn andere oplossingen dan windturbines van dit formaat neer te zetten binnen bebouwd gebied. Een representatieve burger participatie is heel belangrijk. Dat lijkt hier geenszins het geval. Een kwalijke situatie.
Berendsen A.N.
Soesterberg 
Geen (mega) windturbines langs de A28 in Soesterberg! Niet door Soest en ook niet door andere omliggende gemeentes!!
Priska Verhees
Soesterberg 
Onderzoekslocatie windmolens op nog geen 500 meter afstand van de Apollo wijk in Soesterberg is natuurlijk volstrekt onacceptabel.
van den Berg A.L.
Soesterberg 
Stop met windturbines! Onderzoek eerst wat het betekent voor de natuur en de mens.
Carolien Besjes
 
Stop de geplande plaatsing van windturbines langs de a28 ter hoogte van Soesterberg!
(anoniem)
Harmelen 
Turbines met een tiphoogte van 240 meter hoog op een paar honderd meter van diverse woonwijken in Soesterberg. Het is te absurd voor woorden. Ik adviseer de raadsleden eens naar een windmolen van 100 meter te rijden (daar staan er inmiddels genoeg van) en die eens van 100, 200 en 400 meter te bekijken en je dan te bedenken hoe het zou zijn als je op die afstand woont. En dan worden die kolossen die misschien bij Soesterberg worden geplaatst nog 2,5 x zo hoog. Dan is zelfs 1000 meter afstand nog veel te weinig.
van Eijk, IBC
Soesterberg 
Alsjeblieft, DENK NA!!!
Fabrizi, L. S.
 
Geen windmolens in de buurt van bewoond gebied! Denk aan de gezondheidsrisico’s en sta stil bij het welzijn van mens en dier.
(anoniem)
Zeist 
Leefbaarheid is nr. 1. Esthetisch onverantwoord. Geluidsoverlast!
Van der Ark
Zeist 
Geen windmolens, vooral geen valse namen, een park vind ik wat totaal anders, daar ga je voor je plezier heen. Waar is de reclame codecommissie?
Van der ark MJ
 
Graag ipv van windmolens zonnepanelen op bedrijfspanden plaatsen!!!
Van Essen J
 
Soesterberg windmolens vrij!!! Plaats in plaats van windmolens lekker zonnepanelen op daken van bedrijven en bedrijfspanden.
(anoniem)
 
Plaats windmolens alleen op grote afstand van woongebieden, zodat norm aa me daar hinder van heeft. Gemeentes zouden ook meer geld uit moeten trekken(gesteund door de overheid) voor het plaatsen van zonnepanelen.
(anoniem)
 
Kijk naar wat er is gebeurd in Houten. De windturbines draaien ‘s nachts niet wegens licht- en geluidsoverlast. En deze turbines staan zelfs nog verder weg van de woningen. Trek hier lering uit. Géén windturbines dichtbij woningen of dorpskern. Dit kan en mag niet gebeuren!!!! Ook wij zullen ons hiertegen blijven verzetten.
(anoniem)
 
Geen 250 meter hoge windturbines langs de snelweg A28 ter hoogte van Soesterberg. Dit is te dicht bij de dorpskern. En geeft onherroepelijk overlast!
ENR van Dijk
 
De landschapswaarde van de Utrechtse Heuvelrug moeten we beschermen! Geen windmolens in de natuur of nabij dorpen en kernen. Leefbaarheid op nummer 1! Soesterberg slagschaduwvrij!
Spelbrink ALL
 
Ik woon nu zo’n 1,5 jaar in Soesterberg en het werd zo snel duidelijk dat Soesterberg echt op de laatste plek staat bij de gemeente Soest. Ongelofelijk. Zet de windmolens in de Soester polder waar niemand er last van heeft
van IJzendoorn, JJ
 
Geen windmolens binnen straal van 5 km van woongebied
A Kuperus
Soesterberg 
Wees eerlijk en geef de samenleving een kans om in rust op te groeien. Daar waar al een snel weg ligt en dus geluids overlast en fijnstof heerst is niet de plek om overlast te blijven stapelen.
Lamberts JP
 
Houd eens op met overal windturbines willen plaatsen omwille van de natuur. Het is slecht voor de gezondheid van omwonenden en voor de vogels. Als jullie groen willen doen, begin dan eerst alle daken van bedrijfsgebouwen vol te gooien met zonnepanelen.
Lauritzen, M
 
Het is nu genoeg geweest. De natuur kunt zich niet aan dit aanpassen. Dat hebben wij al overal gezien. Wat gaan wij eigenlijk "redden" met deze windmolen? Zij moen meer schade aan de natuur dat zij goed doet.
(anoniem)
 
Geen windmolens bij woonwijken. De gevolgen zijn onbekend en er dient eerst grondig wetenschappelijk onderzoek plaats te vinden wat gepaste afstanden en toepassingen zijn. Erg voor groene energie maar mogen geen ergenis of gezondheids risico's meebrengen.
du Gardijn AK
 
Hoe haal je het werkelijk in je hoofd onder het mom van 'groene rest' een van de weinige natuurgebiedjes in de randstad zo te verkrachten.
Van der Poel, P.F.C.
 
Onverantwoord en onnodig.
Remmers T
 
Windmolens in de nabijheid van woningen is onverantwoord. Specifiek de Utrechtse Heuvelrug is een van de laatste landschappen in NL die nog het aanzien waard is. Gooi dat niet te grabbel omwille van een misplaatst verantwoordelijkheifsgevoel op gemeente niveau. De energietransitie is een landelijke opgave die alleen op nationaal niveau kan worden opgelost. Gebruik Soesterberg en daarbij mijn kleine kinderen niet als een proeftuintje.
Barendregt
 
Mooi en rustig Wonen in de ‘Groene Hoogte’, midden in de natuur en de bossen! En nu het mooie project bijna klaar is, windmolens willen plaatsen in de achtertuinen (en die van de Apollo)? Denk eens aan de inwoners van Soesterberg en het mooie natuurgebied waar wij in wonen! Belachelijk idee dit!! Alsof er in Nederland geen andere plek is om deze windmolens neer te zetten? Dat men dit zelf niet kan bedenken… ongelofelijk.

Petitie

Op basis van uw postcode herleiden we tegen welke specifieke plannen uw ondertekening zich richt.

Documenten

 

In de media

Agenda

Nieuws

Andere gebieden?

Contactgegevens

Windalarm Regio Amersfoort